Evaluatie SW 2014
Naam  *
Postcode/plaats Plaats       
Telefoon thuis Emailadres     
Lid van watersportvereniging: *

Bent u nog schepen tegengekomen waarvan u vindt dat de handicaps niet correct zijn?
Type SW handicap Reden

Bent u dit jaar nog schepen tegengekomen die nog niet in de SW-lijst zijn opgenomen of waarvan de gegevens

niet correct zijn? Kunt u zoveel mogelijk gegevens van deze schepen opgeven of aanvullen door naar het formulier:

nieuwe SW aanvragen aanvraag nieuwe SW (klikken) 


Heeft u nog wensen die u graag in het SW systeem of het SW-programma opgenomen- of verbeterd wil zien: