Print

Wat is de basis SW

De basis SW is de standaard SW rating zoals de boot is opgenomen in de SW database, er wordt geen rekening gehouden met bijv diepgang, klapschroef etc.

Als u een handicap van uw schip wil ontvangen dan dient u de procedure "Persoonlijke SW " volgen.

Hiervoor vragen wij wel een geldelijke vergoeding.