Print

De mogelijkeheden van het SW handicap systeem: 
-  Is een eenvoudig handicapsysteem zonder dat er een officiële meting aan te pas komt. Verenigingen
   kunnen dit systeem gebruiken voor onderlinge wedstrijden.
-  De SW klasse is voor zeilers die kennis willen maken met het wedstrijdzeilen en eens een
   wedstrijdje willen varen
-  Is niet bedoeld voor ervaren wedstrijdzeilers. Die moeten doorstromen naar de ORC Club
-  Het is een systeem met een lage instapdrempel zonder dat er van een officiële meting sprake is
-  Het gegeven SW cijfer is een basiscijfer en mag door de wedstrijd-commissie gewijzigd worden
-  Het handicapcijfer geeft een indicatie van de snelheidsverwachting van het betreffende schip
   t.o.v. het schip met handicap 100
-  Het Watersportverbond schrijft het gebruik van de voorgestelde SW cijfers niet dwingend
   voor. Wedstrijdcommissies zijn bevoegd om het SW cijfer naar eigen inzicht te wijzigen.
-  Het Watersportverbond kan, indien een handicap niet bekend is, de vereniging adviseren welke
   handicap toegepast moet worden
-  De SW werkt met beperkte correctie-factoren. Er wordt getracht met correctie factoren de
   belangrijkste snelheidsverschillen tussen boten op te heffen zonder dat hiervoor een meting
   is vereist  
-  De SW kan niet alle verschillen die tussen boten bestaan opheffen door correctie factoren
   (bijv. het zeiloppervlak van een spinnaker heeft geen invloed op de standaard
   handicapcorrectie van -2.5 punt).

Beperkingen van het zeilen onder SW:
-  Een SW handicap is evenals de ORC (Time On Time) en TVF handicap een enkelvoudig
   handicap systeem. Dit will zeggen dat geen rekening gehouden wordt met zaken, zoals windkracht, golven, koers etc.
   Ook  spelen de onderlinge verschillen tussen de eigenschappen van een langkieler en een boot met een moderne vinkiel
   geen enkele rol. Met weinig wind loopt een zware langkieler in het algemeen wat minder, maar bij windkracht 6 haalt het
   zijn rompsnelheid en zeilt dan even hard als een moderne vinkieler.        
   Conclusie: handicap zeilen gaat alleen met gelijksoortige schepen.
-  Een SW cijfer ontstaat niet door een officiële meting maar is een ervarings cijfer en ontstaat
   door uitslagen van wedstrijden te evalueren en de opmerkingen van verenigingen die werken met
   het SW programma. 
-  Nieuwe SW-cijfers worden bepaald aan de hand van de gegevens van het schip die door de
   eigenaar zijn verstrekt. Er wordt niet gemeten. Dit houdt een zekere fraude gevoeligheid in en dus wordt uitgeaan van
   de  eerlijkheid van de booteigenaar. 
-  Het is niet de bedoeling dat ervaren wedstrijdzeilers onder het SW handicap systeem
   gaan varen. Desgewenst kan de vereniging dit oplossen door door aanpassing van de handicap met een correctie factor.
-  Het is vaak lastig om van schepen waarvan er maar 1 schip vaart (One-Off schip) het SW cijfer te bepalen.  
   Het is daarom noodzakelijk dat verenigingen hierover overleg hebben met het Watersportverbond of de beheerder van het SW-systeem (Sailsupport), met de vraag onder welke handicap dit schip moet varen.
-  De gebruikte correctiefactoren die bepaald zijn om verschillen aan te geven zijn zeer beperkt,
   bijv. het maakt niet uit hoe groot of klein een spinnaker is, de aftrek blijft  -2.5 punt.
-  Er bestaat geen formule bij het Watersportverbond om van een onbekend schip een
   handicap te bepalen. De mogelijkheden die er zijn:
   1. is te kijken of er al eens een zelfde schip ORC(Club)gemeten is, en deze handicap
      om te rekenen naar SW. 
   2. door het onbekende schip te vergelijken met de handicap van een bekende groep
      schepen (interpoleren).

Het SW programma voor verenigingen:
-  Is bedoeld voor verenigingen om op een eenvoudige manier van een schip de SW handicap op te vragen.
-  Een schip te vergelijken met het standaard schip, en m.b.v. correctie factoren een
   SW handicap te berekenen.
-  Een SW-certificaat uit te printen met de gegevens van het schip en de berekende handicap.
-  m.b.v. het programma een SW lijst uit te draaien 
-  Van schepen die niet in het bestand staan kunt u m.b.v. een aanvraagformulier (klik hiervoor op: SW onbekend schip) een handicap aanvragen.  
-  Het is mogelijk een SW lijst uit te printen aan de hand van verschillende sorteer-mogelijkheden
   bijv. op type, lengte of handicap.

Onderhoud van de SW handicap:
   Om de SW cijfers jaarlijks zo actueel mogelijk te houden is het noodzakelijk dat verenigingen :
-  Hun uitslagen opsturen naar SailSupport voor evaluatie (invullen evaluatie formulier internet),
-  Advies geven welke boten eventueel bijgestuurd moeten worden,
-  Zoveel mogelijk gegevens van een jacht in te voeren zodat het mogelijk is zo
   nauwkeurig de definitie van een standaard jacht te bepalen,
-  Het Watersportverbond adviseren onder welke handicap zij denken dat een One Off schip moet varen.
-  Hun ervaringen aan het verbond kenbaar maken, anders is het niet mogelijk voor het
   Watersportverbond de SW cijfers te onderhouden.
-  Voor wijzigingen en of vragen kunt u terecht op de website van Sail Support

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.