Print

SW berekenen

Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt:

Nieuwe schepen waarvan geen ORC handicap bestaat:

Deze schepen worden vergeleken met een bekend ORC-gemeten schip. Hierbij worden onder andere de volgende criteria meegenomen: