Print

Inleiding (algemene uitgangspunten)

Dit is een vrij ingewikkelde materie, die om de nodige toelichting vraagt.

Uitgangspunt voor het toepassen van correctiefactoren is een schip met één romp, in standaarduitvoering en met het maximaal aan- de-windse zeiloppervlak.

De onderlinge variatie in schepen is enorm. Niettemin probeert dit programma een zodanig passend antwoord te geven op de het veronderstelde snelheid-potentieel, dat schepen zoveel mogelijk op voet van gelijkwaardigheid met elkaar wedstrijd kunnen varen.
Snelheidsverschillen ten gevolge van diverse wind- en water omstandigheden zijn nooit helemaal uit te vlakken. Het ene schip doet het beter bij een bepaalde windkracht of golfslag dan het andere. Het SW-systeem houdt hiermee geen rekening.
Het gaat om een benadering en daar moet iedereen het mee doen.

Het SW-systeem gaat per definitie uit van niet-gemeten boten. Bij gemeten boten kunnen de meetbriefgegevens vrij gemakkelijk omgebouwd worden naar een SW-cijfer.
Deze meetbriefgegevens vormen mede de basis van de SW-cijfers, omdat van de meeste boottypen wel één of meer exemplaren gemeten zijn.
Gaat het om een schip, waarvan maar één exemplaar gebouwd is (een zogenaamde “one-off”), dan krijgt het schip een SW-factor op maat, waarbij een vergelijking gemaakt wordt met een bekend scheepstype dat hier het meeste op lijkt.

De individuele SW-handicaps worden bepaald en vastgesteld door de organiserende vereniging, zoveel mogelijk aan de hand van het hierna beschreven systeem van correctiefactoren.De organiserende vereniging is te allen tijde bevoegd om een individuele SW-handicap op enig moment om haar moverende redenen naar boven of beneden bij te stellen.

 Tenslotte een belangrijk punt.

Wanneer bewust gezocht wordt naar "gaten" ("loopholes") in de verschillende regelingen om een boot sneller te maken, dan wordt onvoorwaardelijk teruggegrepen op de definities van het ORC Systeem, uitgegeven door de ISAF. Dit systeem voorziet nauwkeurig in de gevolgen van wijzigingen, die vervolgens één op één vertaald worden naar de desbetreffende SW-handicap.