Print
RWZ

RWZ staat voor Ruimwindse-Voorzeilen

zijn bijv. een Bolle Jan, Blooper, Bolle Truus, Assymetrische Spinnaker,  Spanker, enz.

Gennakers gemonteerd op vaste boom en spinnakers vallen hier niet onder.

SPI

Bij de SW-cijfers voor kajuitjachten wordt ervan uitgegaan dat het schip is uitgerust zonder spinaker, tenzij duidelijk
anders vermeld (voornamelijke bij open boten)

Genaker

Een Gennaker gemonteerd op een vaste boom (al dan niet demontabel, op een vaste of uitschuifbare boom die

vóór het aangrijpingspunt van de voorstag op het dek uitsteekt) leidt tot een correctie van min 3,5 punt.

Genua 1

Een Genua I is een zeil met een LPG-maat tussen de 1.3 en 1.5 maal de J-maat (130% en 150%)

Genua II

Een Genua II is een zeil met een LPG-maat tussen de 1.1 en 1.3 maal de J-maat  (110% en 130%)

Fok (engels Jib)

Een Fok is een zeil met een LPG-maat die kleiner is dan 1.1 maal de J-maat (<110%)

E maat

Lengte van het onderlijk van het grootzeil

J maat

De J maat wordt gemeten vanaf het laagste punt aan de voorkant van de mast tot aan en het aangrijpings punt van de voorstag op het dek.   

LPG maat 

LPG shall be measured on the perpendicular from the luff to the clew. 

Kiel

In het SW systeem worden 4 verschillende kiel typen ondescheiden:

is over het algemeen minder efficient dan een vaste kiel 

is over het algemeen minder efficient dan een vaste kiel

Kiel kan tijdens het zeilen naar loef gekantelt worden hierdoor wordt de stabilitet aanzienlijk verhoogd, de handicap wordt naar beneden gecorrigeerd tov de vaste kiel. 

Schroef

Om de SW eenduidig te houden is gekozen voor de bepaling van de SW basis rating het standaard schip altijd uitgerust met een vaste 2 blads vaste schroef. Mij is bekend dat bijv een Dehler standaard van de fabriek uit wordt afgeleverd met een klapschroef hier wordt mee rekening gehouden voor het bepalen van de standaard SW rating.

Beweegbare schroef

Hieronder wordt verstaan bijv. klapschroef, vaanstandschroef, keerbare schroef etc.

Boegschroef

Een boegschroef heeft een permanente opening naar water. De correctie geldt dus niet voor boegschroeven die tijdens het zeilen naar binnen geklapt kunnen worden.

Outboard motor

Als er het schip is uitgerust met een outboard motor dan moet deze motor altijd achterop de spiegel zijn gemonteerd, ( mag dus niet tijdens de race in de kajuit gelegd worden).

Waterballast

De correctie is alleen van toepassing als hier tijdens de wedstrijd gebruik van wordt gemaakt. Als de ballasttanks leeg zijn dan wordt er niet gecorrigeerd.

Oprolbaar grootzeil

Rolgrootzeil of “stowaway” grootzeil
Een dergelijk zeil wordt compleet in de mast opgerold.

Uitgebouwd grootzeil

Bij de meeste grootzeilen met een normaal klein topplankje en is het achterlijk uitgebouwd tot maximaal 45% van de lengte van het onderlijk (E maat). Hiervoor geldt geen correctie.

In formule form : als MGU / E * 100% > 45% (breedte op 75% /onderlijkgrootzeil *100% groter dan 45%) correctie -1 punt.

Squarehead grootzeil

Dit zijn flink uitgebouwde grootzeilen, waarvan de bovenkant over een grotere lengte vanuit de tophoek nagenoeg horizontaal is naar achteren is uitgebouwd.

Van een squarehead grootzeil is sprake wanneer de lengte van de horizontale bovenkant van het grootzeil ten minste 10% van de lengte van het onderlijk (E maat) bedraagt.

In formule form : als HB / E * 100% > 10% (topplank/onderlijkgrootzeil *100% groter dan 10%) correctie -2 punt.

Rolgenua

is een speciaal door de zeilmaker gesneden zeil dat desgewenst ingerold gevaren kan worden. Kenmerkend is meestal de aanwezigheid van foam in het voorlijk.

Als er alleen met een fok gevaren wordt dan kan er geen vergoeding voor een rolgenua worden geclaimd de keuze is dan ook uitgeschakeld.

Let op!

Een ROLGENUA/REEFBARE GENUA is niet hetzelfde als een OPROLBARE GENUA. Een "OPROLBARE GENUA" is een normaal gesneden genua die onder alle omstandigheden volledig uitgerold gevaren moet worden. Een oprolbare genua wordt dus als een normale genua gezien.