Print

Veiligheid en uitrusting 2015

Veiligheid en uitrusting:
Wij adviseren om aan de wedstrijd een veiligheidscategorie toe te kennen, dit geldt
speciaal als de wedstrijd op ruim water wordt verzeild.
De categorie moet in het wedstrijdreglement worden opgegeven.    
De veiligheidscategorieën zijn beschreven in de "ISAF Offshore Special Regulations" 
Klik op de link ISAF Offshore special regulations om deze regulations te downloaden.


Veiligheids categorieën
Voor verschillende soorten wedstrijden, variërend van oceaan-races tot wedstrijden in
meer beschut water, zijn zes verschillende veiligheidscategorieën ingesteld. Bij deze
categorieën wordt aangegeven aan welke minimum veiligheidseisen en
accommodatievoorschriften de deelnemers moeten voldoen.

Categorie 0
-  Deze categorie betreft oceaan-races en wedstrijden die gehouden worden in gebieden waar
de lucht of het water blijvend kouder zijn dan 5 graden Celsius, waar jachten voor langere
perioden volledig op zichzelf aangewezen zijn, zware stormen moeten kunnen weerstaan en
in noodsituaties terecht kunnen komen, zonder te kunnen rekenen op hulp van buitenaf.
OCR2015_Mo0.pdf

Categorie 1
-  Deze categorie betreft lange afstandsraces, ver uit de kust, waar jachten voor langere
perioden volledig op zichzelf aangewezen zijn, zware stormen moeten kunnen weerstaan en
in noodsituaties terecht kunnen komen zonder te kunnen rekenen op hulp van buitenaf.
OCR2015_Mo1.pdf

Categorie 2
-  Deze categorie betreft wedstrijden van langere duur langs of niet ver verwijderd
van de kust of in grote onbeschermde baaien of meren, waar de schepen in hoge
mate op zichzelf aangewezen zijn.
OCR2015_Mo2.pdf

Categorie 3
-  Deze categorie betreft wedstrijden op open water, enigszins beschermd door de
kust of niet ver verwijderd daarvan.
OSR2015_Mo3life.pdf

Categorie 4
-  Deze categorie betreft kortdurende dagwedstrijden, dichtbij de kust en in
betrekkelijk warm of beschermd water.
OCR2015Mo4.pdf

Categorie 5
-  Deze categorie betreft kortdurende dagwedstrijden in een beschutte omgeving.

Categorie 6
-  Deze categorie betreft kortdurende dagwedstrijden in een beschutte omgeving,
dichtbij de kust en in betrekkelijk warm of beschermd water, waarbij tevens de
nodige reddingsfaciliteiten in het wedstrijdgebied aanwezig zijn.
OSR2015AppJ.pdf

Voor het varen van een wedstrijd in categorie 5 is een zeereling niet verplicht, maar aanbevolen. Verder wordt van boten die in categorie 5 deelnemen geëist dat ze een zelflozende kuip hebben waarvan de vloer 2% van de waterlijnlengte boven de waterlijn ligt. Als de kuipvloer lager ligt, of als de kuip niet waterdicht en zelflozend is, mag de boot slechts uitkomen in wedstrijden voor categorie 6.

De volledige eisen zijn vermeld in de publicaties van de ISAF.
De documenten zijn te downloaden op ISAF Offshore special regulations