Print

Wijzigingen / aanpassingen 2022

 Het gbruik van de Code Zero is aangepast

Wijzigingen / aanpassingen 2021

 Ook dit jaar zijn aan het programma geen wijzigen /aanpassingen doorgevoerd.

Alleen de database is nog een nauwkeurig bekeken en er zijn weer nieuwe boten aan toegevoegd.

Wijzigingen / aanpassingen 2020

 Ook dit jaar zijn aan het programma geen wijzigen /aanpassingen doorgevoerd.

Alleen de database is nog een nauwkeurig bekeken en er zijn weer nieuwe boten aan toegevoegd.

Natuurlijk is ook het commentaar van de beheerders van het SW programma verwerkt.

Wijzigingen / aanpassingen 2019

Er zijn geen wezenlijke wijzigingen in het programma doorgevoerd

Wijzigingen / aanpassingen 2018

Er zijn een aantal verbertingen in het SW programma doorgevoerd.

Nieuwe schepen toegvoegd.

Het ontvangen commentaar van u is verwerkt in de de SW ratings voor 2018.

De SW getallen van een aantal schepen zijn weer gewijzigd / aangepast nav aanpassingen van de ORC handicaps.

Wijzigingen / aanpassingen 2015

Bij de keuze van vaste kiel naar vleugel of ophaalbaar (en omgekeerd), heeft het invoeren van diepgang geen invloed meer op de handicap berekening.

Bijv vaste kiel 160  -> vleugel-kiel van 120 cm hiervoor wijzigt de handicap alleen met +1,5 punt, dus het diepgang verschil van 40 cm wordt niet meer gecorrigeerd.

Wijzigingen / aanpassingen 2014 

Toegevoegd First 285 vleugel, diepgang 120,  basis rating 102.5

 

Wijzigingen in voorgaande jaren

1. Maximaal aantal zeilen aan boord:

Dit komt overeen met het aantal zeilen wat in de ORC wordt toegestaan.

Als de basis SW ligt tussen 65 t/m 82

1 * Groorzeil

3 * Fok (LPG <= 1,1 * J maat)

4 * Genua(LPG > 1.1 * J maat)

4 * Spinaker of Genaker (Genaker + Spinaker totaal niet meer dan 4) 

Als de basis SW ligt tussen 82 t/m 96

1 * Groorzeil

2 * Fok (LPG <= 1,1 * J maat)

3 * Genua(LPG > 1.1 * J maat)

3 * Spinaker of Genaker (Genaker + Spinaker totaal niet meer dan 3)

Als de basis SW > 96

1 * Groorzeil

2 * Fok (LPG <= 1,1 * J maat)

2 * Genua(LPG > 1.1 * J maat)

3 * Spinaker of Genaker (Genaker + Spinaker totaal niet meer dan 3)

2. Squarehead-zeilen

Duidelijk in opkomst zijn de zogenaamde squareheadzeilen. Dit zijn flink uitgebouwde grootzeilen, waarvan de bovenkant over een grotere lengte vanuit de tophoek horizontaal naar achteren is uitgebouwd. Aangezien deze zeilen effectiever zijn dan standaard-zeilen, maar ook effectiever dan “gewone” uitgebouwde grootzeilen, geldt hiervoor een zwaardere handicap.

Van een squarehead grootzeil is sprake wanneer de lengte van de horizontale bovenkant van het grootzeil ten minste 10% van de lengte van het onderlijk (E-maat) bedraagt.

In formule-vorm : als HB / E * 100% > 10% (topplank/onderlijkgrootzeil *100% groter dan 10%) correctie -2 punt.

3. Indien geen motor aan boord

Als er geen motor in de boot aanwezig is, dan wordt de handicap met -1 punt verlaagd t.o.v. een outboard-motor of -3,4 punt t.o.v. een inboard-motor.

Open boten zijn meestal opgenomen in de basis SW-lijst als varend zonder outboard-motor aan boord. Voor deze boten wijzigt er dus niets.

voorbeelden:
•    als een Randmeer een outboard-motor meeneemt, dan krijgt deze boot hier +1 punt vergoeding voor.
•    als een J22 zijn outboard motor thuis laat, dan wordt zijn handicap met -1 punt verlaagd.

4. Aanpassing SW-cijfer in verband met zeildoek-soorten

Uitgangspunt

Voor het gebruik van zeilen, die gemaakt zijn van geweven polyester-zeildoek (Dacron), vindt geen aanpassing van de SW-handicap plaats.

  1. Voor het gebruik van zeilen, die gemaakt zijn van geweven polyester-zeildoek (Dacron) en die samengesteld zijn uit panelen (cross-cut of radiaal), vindt geen aanpassing van de SW-handicap
  2. Voor het gebruik van alle overige zeildoeksoorten geldt een verlaging met 1,0 punt.

Opmerkingen

Met betrekking tot de onder punt 2 genoemde zeilen kan gedacht worden aan laminaatzeilen (onafhankelijk van de vraag met wat voor soort vezels deze versterkt zijn) en alle overige zeilen die gemaakt zijn uit één stuk en dus geen naden hebben. Hierbij is niet van belang welke vezels gebruikt zijn (bijv. Carbon, Pentex, Kevlar/ Twaron, Polyester enz.)

Doorslaggevend is het gebruik van één of meer van deze zeilen.

Hierbij is niet van belang of het gaat om het gebruik van alle zeilen of alleen een voorzeil of grootzeil.

Waarschuwing

De ervaring leert dat verschillende lamainaatzeilen aan één of beide zijden voorzien zijn van een dunne laag Dacron (Taffeta) en er daarom uitzien als gewone, uit panelen samengestelde Dacron zeilen.

Niet zelden worden dergelijke zeilen aangemeld als een uit panelen samengesteld Dacron zeil. Dit is ontoelaatbaar, niet sportief en dient derhalve tot diskwalificatie te leiden.

I. Verlaging van de SW-handicap met 1 punt voor laminaatzeilen

Voor het gebruik van laminaatzeilen wordt de SW-handicap met 1 punt naar beneden bijgesteld.


Of het hierbij gaat om het gebruik van alle zeilen of alleen een voorzeil of grootzeil is niet van belang.

Doorslaggevend is het aan boord hebben van één of meer van deze zeilen. Dus of één of meer van deze zeilen in een bepaalde wedstrijd gebruikt zijn of worden speelt geen enkele rol.

Toelichting m.b.t. laminaatzeilen

Laminaatzeilen zijn zeilen die opgebouwd zijn uit één of meer lagen folie, al dan niet versterkt met diverse soorten vezels.
Hierbij is niet van belang:
•    uit welk materiaal (meestal mylar) de folie(s) gemaakt is (zijn),
•    of het laminaat afgedekt is met een dun laagje geweven dacron doek (taffeta)
•    of het wel of niet versterkt is met bepaalde soorten vezels (bijv. Carbon, Pentex, Kevlar/ Twaron, etc.)
•    welk soort vezel ter versterking gebruikt is

II. Verlaging van de SW-handicap met 1 punt voor zeilen die geweven zijn uit andere vezels dan dacron.

Naast het gebruik Dacron worden zeilen ook geweven van hoogwaardige vezels, zoals dyneema (spectra),  Kevlar (Twaron) etc. of een combinatie van Dacron én dergelijke vezels.

Het gebruik van deze weefsels leidt tot een verlaging van de SW-handicap met 1 punt.

4. Handicap voor koolstofmast

Als een boot vaart met een koolstofmast, dan wordt de handicap gecorrigeerd met -1 punt.

5. Handicapwijzing voor rolgenua

De handicapcorrectie voor een rolgenua is gewijzigd van + 1 punt naar + 0,5 punt.

Anders dan een oprolbare genua, die bevestigd is aan een rolfokinstalltie, gaat het hierbij om een genua die ingerold kan worden om te reven. Deze genua's zijn i.h.a vlak gesneden en niet zelden voorzien van schuimstroken (paddings), teneinde het zeil een zo gunstig mogelijke vorm te geven bij het inrollen. Oprolbare genua's zijn normale genua's, die onder alle omstandigheden vol gevaren dienen te worden, met uitzondering van het voeren van een spinnaker of gennaker.

6. Handicapwijzingen

Met hulp van een Bavaria-expert zijn de handicaps van de verschillende typen Bavaria'snog eens tegen het licht gehouden  en waar nodig is de handicap bijgesteld.

Ook de handicaps van verschillende typen Dehlers en andere boottypen zijn nog eens onder de loep genomen. Dit gebeurt elk jaar, teneinde de competitie zo eerlijk mogelijk te houden.