Onderzoeken of schip opgenomen is in de SW lijst   

 

Om een schip te zoeken geeft u alleen de "eerste" letter op van het type schip wat u wilt zoeken.

Als het schip niet is opgenomen dan moet er een nieuwe SW handicap bepaald worden.