WSW-Waarschip SW Factoren

Even terug in de tijd: Tot eind 2016 heeft de vereniging van Waarschippers wedstrijden gevaren onder zgn. WHF, de Waarschip handicap factor. De Basis van de handicap was terug te voeren op de ORC gemeten Waarschepen. Hieruit is een basis WHF gedestilleerd om niet gemeten schepen een rating te kunnen toekennen.

Anno 2017, en om de geschiedenis vast te leggen uit de eerste hand:

Helaas zijn te weinig Waarschepen met een geldige meetbrief over.De klachten over de oneerlijkheid van de WHF waarvan de ratings niet meer actueel waren namen toe. Waarschippers met een actuele ORC rating wilde onder hun nieuwe rating varen. Om een lang verhaal kort te maken, in 2016 besluit ook de ledenvergadering,dat er iets voor de WHF in de plaats moest komen.

De rating commissie heeft haar roots liggen bij het ONK Waarschip van 2015. Toen is het idee ontstaan hoe we de WHF wilde vervangen. Eind 2016 is, met een uitgebreide presentatie, het bestuur en de commissie vergadering overtuigt van de opzet. Tijdens de ALV is groen licht gegeven voor de voorgenomen plannen. En op 8 april 2017 heeft de eerste W-SW rating commissie vergadering plaats gevonden.

De basis van de W-SW

De Waarschip-SW (WSW)is een iets uitgebreidere versie van het door veel verenigingen gebruikte systeem van Sail Support.In basis wordt hier gebruik gemaakt van de ORC metingen van Waarschepen met een geldige of verlopen meetbrief. Jaarlijks worden de actuele wijzigingen in de ORC rating toegepast op de opmeetgegevens uit de meetbrieven. En zo blijft de SW van bijvoorbeeld de 730, waar er geen meer gemeten is toch aangepast aan de nieuwste inzichten van de ORC.

Daar waar de ORC formule kennelijk de plank mis slaat, wordt de SW aangepast. Ondergetekende en Rob Vis zijn hierbij betrokken als kritische Waarschip- wedstrijdzeilers om het al dan niet eens te zijn met de correcties van de beheerder. Zo is (en was) de SW van de 570 aangepast. Volgens de ORC formule zou deze sneller zijn dan de 1/4 tonner. Andersom is de 600 ten ongunste aangepast. Deze moet volgens de ORC formule zo langzaam zijn dat zelfs van een boot waar niet optimaal mee wordt gezeild vrijwel niet te winnen is door ervaren wedstrijdzeilers.Dan heb je nog specials waar je wat mee moet.

Voor de hand liggende correcties voor klapschroeven, gebruik van spinnakers en ontbreken van Genuas, diepere kielen, uitgebouwde zeilen en squarehead grootzeilen zijn standaard al verwerkt in de software van Sail Support. Er wordt van een standaard SW zo een persoonlijke SW gemaakt.

Nu zijn er een aantal correcties als extra verfijning toegevoegd, die het de Waarschip-SW, de WSW maakt. Zaken als scoops, hogere masten, langere gieken absurd grote gennakers en Waarschepen met beduidend minder interieur dan waar de ORC meting op gebaseerd is, moeten gecorrigeerd worden. Let wel! je dient te varen met interieur, kussens, buitenboordmotor, vloerplanken, anker etc.!!! Je voorraad eten en vakantiespullen mogen van boord.

WSW / ORC gemeten schepen

Varen onder een standaard SW zonder rekening te houden met verschillen maakt het spelletje minder leuk. We kiezen er echter voor om ook de ORC gemeten boten een WSW te geven. De belangrijkste reden is dat we niet willen dat iemand met een ORC gemeten boot ,een WSW wil hebben omdat die daar gunstiger in uit komt. Natuurlijk zou ook een eigenaar het niet leuk vinden als een schijnbaar exact gelijk schip in de ORC een gunstigere rating heeft. Er is kritisch gekeken naar de effecten en die zijn acceptabel.

De WSW in de praktijk:

De handicap van alle Waarschepen wordt middels een vrij eenvoudig in te vullen formulier bepaald. Opgave van de eigenaar/schipper is hier het uitgangspunt. Je geeft je klapschroef, je spinnaker, je diepgang etc. netjes op. Verder geef je eventuele andere bijzonderheden netjes aan. hiervoor komt een formulier op de site te staan. Vervolgens voorziet Sail Support of eventueel het organiserend comitee, je van een WSW rating. Wijzigingen daarna moet je wel doorgeven natuurlijk.

De opgegeven waardes komen in een tabel op internet en iedereen kan zien wat jij hebt opgegeven. De eerlijke eigen opgave en de sociale controle spelen een belangrijke rol. Als jouw high aspect toch wat aan de grote kant is, kun je de loodlijn naar het voorlijk even meten. Is dat meer dan 110 % van de loodlijn voorstag tot mastvoet, dan is het een genua 2 en ben je in overtreding.

Er komt een rating uitrollen voor jouw boot. Je kunt inschrijven met of zonder spi, maar de wedstrijdcommissies kunnen ook bij het programma en even een hogere mast corrigeren of de Genua verwijderen als die vorige week gescheurd is. Als je besluit zonder spinnaker te varen op een bepaald evenement, omdat die vorig weekend gescheurd is, of je geen goede bemanning hebt, dan is zo de rating aan te passen. Dan moet je echter wel de zondag er op met weinig wind nog steeds spinnaker varen.

Ons uitgangpunt is dat we geloven in de eerlijkheid van zeilers over het algemeen en in de intentie van een ieder om eerlijk te willen varen. Als er problemen zijn met een boot, melding van niet correct invullen, eigenaren die het niet eens zijn met een door de commissie bepaalde rating omdat bijv. de ORC rating geen redelijk vergelijk oplevert etc. dan zetten we onmiddellijk de rating op in beraad op de site.

De bedoeling is nu te beginnen met een nieuwe start. Je vult zelf naar eer en geweten het formulier met de gegevens voor je boot in. Daarna wordt de rating bepaald en op de Waarschip-site geplaatst.

In speciale gevallen nemen we mogelijk contact op met eigenaren voor nader overleg of aanvullende gegevens.

Hoe werkt het met die Rating:

Verbluffend simpel. In principe is de WSW vergelijkbaar met de ORC.

Zeiltijd in seconde/SW*100 = gecorrigeerde tijd.

Voorbeeld Standaard 1010 met WSW 94 vaart 2.5 uur.

Gecorrigeerde tijd is 2.5*3600/94*100 = 9677sec =2:41:17 uur

De ORC rating is SW/100 bij dit voorbeeld 0.94 (Time on time Offshore rating)

Hoezo de offshore rating? Dat lijkt raar! maar dat is de rating die geldt voor een baan waar alle windrichtingen in zitten. Met golven of snelheid of diep water heeft dat niets te maken.

Hoe goed we ook ons best doen een eerlijk systeem te bedenken, dat lukt nooit. Elke boot heeft zijn eigen ideale omstandigheid . De factor: geluk met het weer, de golven etc. speelt dus ook een rol. We proberen zo eerlijk mogelijk te varen en het is zeker een goed streven om te proberen grote en kleine boten in twee verschillende velden te laten varen. Vergeet echter niet dat een paar keer slecht overstag gaan, zo maar minuten kost. De fouten die we maken kosten vaak minuten. Dat kost je als snel meer dan een puntje fout in de handicap.

Als het goed is kun je niet meer winnen na een paar slechte overstag manoeuvres, een slechte start of een mislukte gijp met een spi die om de voorstag zat. Als je dan nog wint, moet je je eigenlijk afvragen of de omstandigheden super waren voor jouw boot, of dat je rating veel te gunstig is....

Wij wensen iedereen veel zeilplezier. Wedstrijdzeilen is een spelletje. We zien graag veel boten aan de start en lachende organisatoren. Als we daar ons steentje aan kunnen bijdragen door de WSW te hanteren is onze missie geslaagd.

de WSW rating commissie:

Harris Visser

Hans Colenbrander

Rob Vis